| Gió, hạ, nắng và em | • Allhinata •

Giới thiệu truyện:

Gió làm sao để giọt lệ bay theo được Hạ có chắc mãi ấm như em Nắng phải chăng đã chẳng còn là nụ cười ấy Em có hay không... khác xưa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: