Hai A gặp nhau ắt có một O [GeminiFourth ver]

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Lệ Đông Nhẫn Thể loại : Cường cường, ảo tưởng không gian, điềm văn, vườn trường, ABO, bánh ngọt, không sinh tử, ngạo kiều tạc mao đại thiếu gia thụ X nhã nhặn bại hoại công -chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả 🙇🏻‍♀️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: