[Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!!

Giới thiệu truyện:

HEAD CANON!!! #charactexreader Viết theo hứng thú, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về các nhân vật trong Haikyuu. Tất cả đều là headcanon nên sẽ OOC. Bắt đầu: Cuối tháng 6/2022 (?)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: