☽hanlix☾ phùng tiểu thanh

Giới thiệu truyện:

"ai về chỉ thấy cửa son xưa bóng nhỏ cành đào nương nắng xế hay hồn ta đó đứng chơ vơ..." _ hanlix🐱 a gift for my sis √ ⚠ warning: chứa yếu tố kinh dị (dị chứ không kinh), character's death, bùa ngải,... ✒️cảm hứng đến từ 'độc tiểu thanh kí' của nguyễn du và giai thoại về phùng tiểu thanh ở trung quốc. nội dung không hoàn toàn dựa trên tác phẩm hay câu chuyện gốc, do đó không mang tính chất bẻ đi lớp nghĩa tinh tế vốn có của tác phẩm. 211219

Danh sách chương: