HÀO KHÍ ĐÔNG A

Giới thiệu truyện:

Đế quốc Mông Cổ tàn bạo hiếu chiến có tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Để tiếp tục bành trướng xuống phía nam, Đại Việt trở thành mục tiêu xâm lược tiếp theo của chúng. Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn được nhà vua trao cho Thượng phương bảo kiếm, phong chức Tiết chế thống quốc binh sự thống lĩnh ba quân chống giặc ngoại xâm. Tuy nhiên cũng chính vì sự việc này đã khơi dậy mối thù của thế hệ trước. Lúc này Hưng Đạo vương một mặt phải tìm cách xóa bỏ hận thù, hàn gắn lại tình anh em trong hoàng tộc, một mặt phải chỉ huy quân Đại Việt đối đầu với binh đoàn xâm lăng mạnh nhất thế kỷ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: