~ Hậu Nhân Hoa Thiên Cốt ~

Đăng bởi: TieuCot1610

Cập nhật: 31-12-2018

Tag:#haunhan#hoathiêncốt


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- Sau khi Hoa Thiên Cốt sống lại , Bạch Tử Họa đã cùng nàng bái đường thành thân và hai người họ chính thức trở thành phu thê , Hoa Thiên Cốt là Thần , Bạch Tử Họa là Tiên , Cặp đôi này là đôi phu thê có quyền lực nhất trong toàn lục giới . Vậy hai người họ sau này sẽ ra sao , thì hãy theo dõi câu chuyện . (^_^)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: