Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BE

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Trĩ Sở. Độ dài: 97 chương chính & 11 chương lẻ. Gắn nhãn: Tình yêu sâu sắc, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên sách, yêu thầm. Biên tập: Chước. Link: https://petalsofn.wordpress.com/2021/12/12/he-thong-dien-cuong-tim-duong-song-trong-truyen-be-tri-so%ef%bf%bc/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: