Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ)

Đăng bởi: T2909T

Cập nhật: 01-10-2019

Tag:#h1x1#hnt#virgin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi Covert: Reine Dunkeln Văn án Gia Ý phúc mỏng, Tạ Yến ơn trạch, là vì lương xứng. Trọng sinh hậu thân kiều thể nhược nữ chủ vì tiếp tục tồn tại Trăm phương nghìn kế làm nũng rải si tích cóp hoạch đế vương ân sủng lấy kéo dài phúc trạch. ------------ Nữ chủ: Tích cóp tích cóp tích cóp Nam chủ: Sủng sủng sủng Ps: Ngụy cung đấu tiểu bạch văn, 1v1, ngọt ngọt ngọt

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: