HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Đàn Sinh Convert: Trinhsin2703 Editor: Vivi, Yon (từ chương 82) Beta: Vivi Thẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế giới. Mục đích chính là công lược nam phụ. Lưu ý: mình thấy các bản edit trên các web không giống với bản cv lắm, ý tứ bị khác khá nhiều và đã drop, nên mình edit lại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: