Hi Trừng - Edit [Đoản]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 萝卜鸭 Nguồn raw: https://luoboduck.lofter.com/post/1d07390e_128478c2 - Chú ý của tác giả: "Bệnh kiều, băng luyến hữu(tình yêu lạnh lẽo), linh dị, tú sắc hữu. (bản gốc là:病娇有、冰恋有、灵异有、秀色有)" Xin hãy chú ý tránh lôi, nếu như trên đây có bất cứ thứ gì không thể tiếp nhận, xin ngàn vạn lần không cần mở ra! [Mặt nghiêm túc] Nếu không nghe lời khuyên mà mở ra rồi dẫn đến bất cứ khó chịu về sinh lý, tâm lý nào, tôi sẽ không chịu trách nhiệm." - Các đoản ngắn hơi kinh dị - Trình độ còn non kém mong được góp ý.🌱 ================ - truyện edit không có sự đồng ý của tác giả. - edit vì mục đích phi thương mại. - bản edit chỉ đúng 70-80% câu từ ngữ nghĩa. - văn phong edit không đồng nhất, có thể bị lậm QT.

Danh sách chương: