Hoài Thôn

Đăng bởi: CkemySuzuki

Cập nhật: 20-05-2023

Tag:#hoaithon


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tâm linh,ngôn tình,kinh dị,hành động,tình cảm,..... ↓Nổi lòng của TG mới vào nghề↓ Truyện Hoài Thôn Trong quá trình viết truyện tác giả có khả năng viết sai chính tả mong mọi người thông cảm 😭 Tác giả nhiều khi viết những câu sà lơ lắm nha mọi người sau này khi viết xong hết truyện thì tác giả sẽ làm lại tại vì đây là truyện đầu tay nên có khả năng sẽ không hay và có nhiều sai sót.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: