(Hoàn) Anh hai, em không chơi! - Vưu Duyệt Thảo Mộc

Giới thiệu truyện:

BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Ca ca, em không chơi! Tác giả: Vưu Duyệt Thảo Mộc Edit: Dưa Raw: Chủ Công Convert Ngày bắt đầu edit: 29/4/2020 - 6/5/2020 Tác phẩm gốc: 6 chương (Hoàn) Tình trạng edit: Hoàn Phương Nho An (công) x Phương Nho Ngôn (thụ) Thuộc tính: Ngốc manh trì độn không màng thế sự công x chiếm hữu dục cường ôn nhu tâm cơ thụ Thể loại: Niên hạ, chủ công, dưỡng thành, nhược công Phương Nho Ngôn: "Cục cưng, anh hai dạy em chơi một trò chơi được không?" Phương Nho An (hai mắt tỏa ánh sáng): "Được!" ----- Phương Nho An: "Ô......Anh hai, em không chơi......" Phương Nho Ngôn: "Không được ô, a...... Cục cưng phải chơi với anh hai ~" Phương Nho An: ヽ(*. > Д < ) Nói một cách đơn giản , đây là chuyện xưa về tiểu thụ nhặt được tiểu công rồi nuôi lớn, đồng thời từng bước từng bước dụ người ta sập bẫy. Thụ sủng công , công tô, thụ lớn hơn công 11 tuổi, dưỡng thành , nhược cường

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: