[HOÀN][EDIT] XUYÊN NHANH: PHÁO HÔI NỮ PHỤ - Bổn Cung Vi Bàn (Quyển 1)

Đăng bởi: Tram_am

Cập nhật: 27-07-2021

Tag:#hethong#nuphu#xuyênnhanh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Khoái xuyên pháo hôi nữ phối Tác giả: Bổn Cung Vi Bàn Nguồn: wikidich Số chương: 2109 (hê hê, trùng với ngày sinh của bổn editor) Tình trạng cv: Hoàn Tình trạng edit: đang bò Thể loại: xuyên nhanh, nữ cường, HE, hiện đại, cổ đại, vườn trường, mạt thế,... Văn án: Trong mỗi tiểu thuyết nữ chính bàn tay vàng, Minh Ca đều xuyên qua làm nữ phụ pháo hôi có kết cục bi thảm nhất. Vì để không bị mạt sát, cô không chỉ thay đổi vận mệnh nữ phụ, còn muốn dụ dỗ Boss đại nhân có khí vận tận trời.....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: