[HOÀN || Huấn Văn || Viết] NHÂN SINH

Giới thiệu truyện:

Ta mến lan kia khác mọi loài. Chẳng đem nhan sắc nịnh lòng trời. Gió tây sương lạnh trong rừng thẳm. Vẫn ngát hương dù chẳng bóng người.

Danh sách chương: