[HOÀN]Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng - Kỷ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Thể loại: xuyên việt, thú nhân, chủ thụ, cường cường, 1×1, sinh tử, HE Cặp đôi: Đồ x Bách Nhĩ Độ dài: 170 chương chính văn và 18+ phiên ngoại ( để cho gọn nên ta gom 5 chương đăng 1 lần ) nguồn : blackrose102.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: