Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

Đăng bởi: FireAries

Cập nhật: 06-01-2018

Tag:#edit#thơ-ca


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila) Lời người post: Đây không phải do mình viết.

Danh sách chương: