[KaiShin]

Đăng bởi: Chery_nekkkkkkkk

Cập nhật: 26-05-2023

Tag:#kaishin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

có "h+" Kai và Shin đều có thể biến thành mèo họăc cũng có thể biến thành người nhưng có đuôi và tai mèo:)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: