[KazuScara] Sếp Đừng Trừ Lương Em!

Giới thiệu truyện:

"Sếp. Mai mình đi hẹn hò đi?" "Còn đòi nữa là tôi cắt lương tháng này." "Ơ hay!" . . . Anh chủ tịt ngầu lòi và bé thư ký cute hột me ~ Niên hạ. Thư ký Kazu top x anh sếp Scaramouche bot KHÔNG TẤU HỀ ĐỜI KHÔNG NỂ :)!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: