Khi Tsuna là kẻ nghiện điện thoại

Đăng bởi: mokkudippu

Cập nhật: 25-08-2020

Tag:#5927#6927#all27#khr


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sawada Tsunayoshi là kẻ mạnh nhất của những kẻ mạnh nhất, điều này không thể gọi là bí mật vì cậu không giấu chỉ là không ai biết thôi. _ Tất cả trả điện thoại cho ta mau!!!

Danh sách chương: