(Kookmin) Hành hạ [H nặng]

Giới thiệu truyện:

" Đồ điếm, mày chết đi" " Mau lại liếm chân tao đi , thằng điếm" " Mày là cái thứ cặn bã, xéo khỏi mắt tao ngay" Và những chuỗi ngày bất hạnh đó không he dừng lại . Cậu ngày càng yêu hắn hơn, nỗi sợ song hành với tình yêu của cau danh cho hắn. Và rồi đến một ngày,... " Này, mau ăn cháo đi" " Cậu ko được tự Ý đi ra đường nghe chưa" " TÔI NÓI TÔI THÍCH EM ĐẤY, RỒI SAO?"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: