Là nữ phụ có gì không tốt !!!?

Giới thiệu truyện:

Cô bác sĩ tài năng, thân thiện sẽ làm gì khi bị xuyên trúng nhân vật nữ phụ? Cô nói: "Nữ phụ thì cũng là người. Cuộc đời tốt xấu thế nào là mình quyết định" ......

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: