Làm nam phụ ư? Không đời nào!

Đăng bởi: at_1709

Cập nhật: 03-03-2020

Tag:#1709#khongdoinao#lamnamphuu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện được lấy cảm hứng từ "Trước sau vẫn là em" của Phong Thiên. ____ Tên truyện : Làm nam phụ ư ? Không đời nào ! Tác giả : Hoài Vũ Thể loại : nam phụ văn,thanh xuân vườn trường, 1×1, boy×boy, ĐAM MỸ (BUT BEST KÌ QUẶC) Lưu ý : CẤM 🚫 edit+ chuyển ver hoặc sao chép dưới tất cả mọi hình thức

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: