Lavender Em Tên Gì ?

Đăng bởi: ritakun7496

Cập nhật: 23-05-2018

Tag:#k96


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện xoay quanh tình yêu học trò ở một trường học triết giang. Năm chính lãng tử đẹp trời tên Ken sở thích chơi bóng rổ nam phụ zen sở thích chơi bóng rổ 2 anh em họ là 2 cậu chủ của khải gia

Danh sách chương: