Laville lật được top chưa?

Giới thiệu truyện:

Laville đã lật được Zata rồi này Bối cảnh tương lại hiện đại- Skin SDEAMER sắp ra mắt Zata-em Laville-anh Truyện do chất xám tôi nghĩ ra, TUYỆT ĐỐI không sao chép hay đăng lên nơi khác nếu chưa có sự cho phép của tôi. Tôi chỉ cần phát hiện là đến công chuyện đấy ạ

Danh sách chương: