Lịch sử Việt Nam (full)

Giới thiệu truyện:

Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước công nguyên, còn tính từ khi cơ cấu nhà nước được hình thành thì mới khoảng từ hơn 700 năm trước CN.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: