life at new world of best zed

Đăng bởi: kideathpendragon

Cập nhật: 12-06-2019

Tag:#harem#isekai#op


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

main chúng ta là một thanh niên số cực nhọ ,bị thiên thạch rơi , bị đĩa bay đụng , bị NTR .... rồi trong một lần đi chơi cùng lớp mình thì chiếc xe chở nhóm bị ngã xuống vực . và main được gặp kami-sama rồi isekai qua thế giới khác .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: