Limerence

Giới thiệu truyện:

Vì người mà biết yêu , vì người học cách buông bỏ . Vì bị trùng tên với fic khác nên đổi T^T

Danh sách chương: