| Linh Hà | Euphoria.

Giới thiệu truyện:

"Xin em đừng đi, chị không thể sống tốt nếu thiếu ánh mặt trời." .... "Cảm ơn em đã quay về, từ nay thế giới chị có ánh sáng rồi."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: