[Lisoo - Trans] Truyện ngắn của "Trái vải"

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp các truyện ngắn của cộng đồng IBoos Trung Quốc viết cho Lisoo. Trong đây sẽ có nhiều thể loại khác nhau, cũng như nhiều tác giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: