Lớp Học Ma Sói 2 [AU]

Đăng bởi: AmayaAwaiPari

Cập nhật: 19-03-2023

Tag:#lhms2#ziojakky


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

(Chỉ là một vài ý tưởng nó xuất hiện trong đầu tôi thôi không có gì to tác lắm.) Như tiêu đề thì tôi viết về lhms2 nhưng không theo cốt truyện 100%, sẽ có sự thay đổi trong này. ⚠️ Cân nhắc trước khi đọc ⚠️

Danh sách chương: