Love Sacrifice ( Daniel _Jin)

Đăng bởi: jincute455745

Cập nhật: 30-05-2018

Tag:#danielseokjin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

protagonist : jin , kan _ daniel -°-°-°-°-°-___________°-°-°-°-° _ novelette ___ Truyện ngắn .(gồm 60 chương ) _ tôi muốn viết nó vì nó là 1 nguyện vọng của tôi _ Ra chuyện nhanh quá nên có sai sot́ mình sẽ chỉnh sửa để, nó hoàn mĩ hơn

Danh sách chương: