Lovesyndrome quyển 2

Đăng bởi: TaeNg12

Cập nhật: 29-09-2023

Tag:#bl#blthai#dayit#love


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Yeonim Câu truyện thứ 2 của Day và IT Cuốn tiểu thuyết chứa các tình huống bạo lực, lạm dụng, tình dục, bạo dâm và khổ dâm mn lưu ý trước khi đọc truyện nhé

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: