Lý Chiêu Hoàng

Giới thiệu truyện:

Có lẽ ngay từ lúc nhận được phong vị công chúa, số mệnh đã vạch sẵn cho nàng một kiếp lênh đênh. Phật Kim - Thiên Hinh - Chiêu Thánh, cho dù ở ngôi vị nào, nàng đến cùng cũng chưa từng có thể vì mình quyết định bất kì điều gì. Đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc, xưa này đều là kẻ đáng thương... Author: Quân Niên

Danh sách chương: