Mạt thế trọng sinh: Kim bài nữ phụ ( edit)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Mộ Vân Sở Thể loại: HE, Mạt thế, Dị năng, Trọng sinh Bị một đôi tiện nhân đẩy vào đàn tang thi, vốn tưởng rằng sẽ bỏ mạng, lại không nghĩ rằng có thể lại quay trở lại quá khứ. Cái gì? Cô là nhân vật trong truyện? Cái gì? Cô là ác độc nữ phụ? Cái gì? Cô là chú định pháo hôi? Giản Nặc cười lạnh, nhân vật trong truyện thì sao, chẳng phải giống nhau đều có máu có thịt! Ác độc nữ phụ thì sao! So lục trà biểu* nữ chủ còn tốt hơn! Chú định pháo hôi thì sao! Kết cục lần này sẽ do cô quyết định. Mỗ nam tiểu soái che ngực đuổi theo, tức phụ, vi phu cũng do nàng quyết định hết! *:là loại nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác, chỉ có phụ nữ thấy rõ bản chất của ả. Link convert: https://wikidth.com/truyen/mat-the-trong-sinh-kim-bai-nu-phu-WS2akO8h7Azr4lJO Tình trạng convert: Hoàn Tiến độ edit: 2-3 chương/tuần

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: