Mau xuyên chi pháo hôi không bi thương

Giới thiệu truyện:

Mau xuyên chi pháo hôi không bi thương Tác giả: Du 7 Link: http://book.qidian.com/info/1009266483 Văn án: Ba ngàn thế giới, các có kỳ ba. Trọng sinh, xuyên qua, tự mang bàn tay vàng...... Ân? Hệ thống cũng tới cắm một chân Không sợ, Tư Như nơi tay, ngược tra? A, bất quá một bữa ăn sáng. Trên thế giới này luôn là có chút không công bằng tồn tại. Có một ngày, Tư Như gặp một hệ thống, từ đây mở ra nàng làm nhiệm vụ kiếp sống. Bổn văn vô nam chủ, vô CP, vô ái muội. Trước hai trăm năm mươi chương tác giả quân thả bay tự mình, mặt sau khôi phục bình thường, không mừng chớ phun thỉnh vòng hố, cám ơn duy trì. =========================== Yêu tinh độc miệng pháo hôi nghịch tập hệ thống lưu nhẹ nhàng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: