NAM HOÀNG HẬU HÀN TỬ CAO

Giới thiệu truyện:

Hàn Tử Cao tên thật là Hàn Man Tử, Vinh Định năm 550, thời kỳ Nam Bắc Triều, vị nam hoàng hậu đầu tiên của Trung Hoa-Hàn Tử Cao Man Tử xuất thân thấp kém, người Lâm Sơn, Hội Kê. Loạn lạc chiến tranh đưa đẩy khiến Man Tử gặp được Trần Thiến, hai người cùng trải hoạn nạn, khi Trần Thiến đăng cơ cũng là lúc Man Tử được biết đến với bút danh nam hoàng hậu đầu tiên... Truyện này là mị xem phim rùiii thấy hay hay lên post ở đây cho cả nhà nhé??? # Post vì mê tám chuyện# . . . . p/s: Thấy hay thì following mị nha:))

Danh sách chương: