[NEWJEANS]The Red Map

Giới thiệu truyện:

Thể loại: gl, học đường Tác giả: Ad Gester "Welcome to Dethrilly" "Em hãy cảnh giác đi, nó có thể đến bất cứ lúc nào!" "Ngày này đã đến, lời nguyền sẽ ám tất cả những kẻ đặt chân tới đây" "Đây không phải là một trò chơi, bản chất của nó là một cuộc săn người!" "Đừng để hắn chạm vào tấm bản đồ!!!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: