Ngoại truyện Hamster của Đại Công tước phương Bắc

Giới thiệu truyện:

(Tôi đã hết lười và dịch cái này tử tế) Đây là raw tôi ném lên cho mấy bác nhai tạm, vào hè tôi sẽ dịch CẢNH BÁO CÓ SPOILER!!!! Mốc thời gian truyện vào khoảng 1 tháng sau end truyện gốc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: