[ ngược_sủng] Vợ yêu quay lại với anh nhé!

Giới thiệu truyện:

VĂN ÁN: " Hàn Vy cô biết là tôi không yêu cô, người tôi yêu là chị cô kia nhưng tại Sao.... Vì Sao cô lại cố chấp đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục cố lẽ khi ra toà li hôn tôi cũng sẽ không có một ấn tượng tốt đẹp nào còn lại với cô hết. Cô mau buông tha cho tôi Đi , tôi cũng sẽ buông tha cho cô chúng ta không cần câu nệ làm gì.... Chúng ta đường ai nấy Đi. Nước sông không phạm Nước giếng " Trong đôi mắt to tròn như b iết nói của cô bắt đầu ừng ực Nước............ (to be continue)!!

Danh sách chương: