Người Lòng Đất Confession

Đăng bởi: nguoilongdat_cfs

Cập nhật: 19-12-2022

Tag:#confession#drama


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Người lòng đất Confession được thành lập vào ngày 2/8/2022 bởi 4 thành viên ẩn danh lần lượt là #Đ #L #A #W để các bạn đang hoạt động trên wattpad có thể ẩn danh mà nêu lên những suy nghĩ, quan điểm, câu hỏi và bức xúc của mình hoặc đề thêm tên vào nếu bạn muốn. Link gửi cfs: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUKvkBEN3goGm_D4VmlVC7tRxXESnGchVxPV4yI8BpJTmI2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: