Nguyệt hạ sênh ca

Đăng bởi: Aka_Sora419

Cập nhật: 01-06-2018

Tag:#cổtrang#ngon


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng, Hồi ức xưa đã khắc vào mảnh trăng tàn. Sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng, Chìm vào giấc mộng cuồng si... _Trích "Là tự em đa tình"_

Danh sách chương: