-Nhật ký của Beomgyu cùng với crush-

Giới thiệu truyện:

Hành trình tán crush đầy gian nan của Beomgyu Khong biết em có tán được crush không đâyyyy CP; Taegyu Au: kgyuumc Truyện được viết dựa trên các chi tiết thật từ ngoài đời của tác giả. Ngôn từ chẻ chou cân nhắc trước khi đọc Không đánh cắp truyện, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả !!

Danh sách chương: