Nhật Ký Thường Nhật tại văn phòng Tử Thần của Lily

Giới thiệu truyện:

Nhật Ký ghi lại những công việc và cảm xúc của Lily Ankace tại văn phòng Tử Thần. Lily khi còn sống là một nhà văn vì vậy nhật ký của cô thường có rất nhiều câu thơ hay nói cách khác thì chủ yếu là thơ và ít khi có văn xuôi. Những dòng văn thường chỉ xuất hiện khi mở đầu nhật ký hoặc kết thúc một cảnh nhật ký. Tuy nhiên thì lời bình thì ít mà văn xuôi khá nhiều.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: