NoHyuck | Tứ Phủ

Giới thiệu truyện:

Nohyuck | Jeno x Haechan | NCT vietnam!AU, fantasy, spiritually, ooc Được đăng đồng thời tại https://dolceafarniente.wordpress.com/ Không sao chép, chuyển ver và đăng tải lại dưới mọi hình thức Artwork used with permission from artist ©UltraCat. Note: - inspired by Tứ Phủ - Hoàng Thuỳ Linh - mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu - các chi tiết về Đạo Mẫu, Tứ Phủ,... sẽ có sự thay đổi so với thực tế

Danh sách chương: