Nội dung các bài đại tội vocaloid

Giới thiệu truyện:

Series Evillious Chronicles - Biên Niên Sử Ác Ma của Mothy bao gồm các bài hát, trong đó có một series nhỏ là Đại Tội của Ác Ma - nói về Bảy tội lỗi của con người. Các giải thích được thu thập, tham khảo trên wiki

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: