Ổ vã Douma x Akaza và Tấu Hài

Giới thiệu truyện:

Viết chơi chơi thôi vì mê 2 ông này quá !! . Những người không ship cặp này cứ việc lướt qua miễn vào cmt vô duyên !!! 👊

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: