[ONE SHORT] ( Blossick ) Cậu mãi là cậu

Giới thiệu truyện:

Một câu chuyện ngắn về cặp Blossick : Cậu mãi là cậu

Danh sách chương: