|Oneshort + Đoản| = Countryhumans

Giới thiệu truyện:

Sẽ dùng để sìn các otp của tôi... khi có ý tưởng Có loạn luân! Có chửi tục! Hầu hết sẽ là CHs(B) x Vietnam(B). Không liên quan đến lịch sử, chính trị. Không có thật, chỉ là tưởng tượng. Nội dung thì tạp nham tùm lum đủ kiểu. Phần lớn ý tưởng đến từ Prompt Tiếng Việt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (B) x (B): Đam mỹ (G) x (G): Bách hợp (B) x (G): Ngôn tình

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: