⎮Oneshot ❤︎ Dã sử⎮Trần Thái Tông x Lý Chiêu Hoàng ❤︎ Kiếp sau

Giới thiệu truyện:

❥ Title: Kiếp sau. ❥ Author: solaire. ❥ Category: Oneshot, dã sử. ❥ Pairing: Trần Thái Tông - Lý Chiêu Hoàng (Trần Cảnh - Lý Thiên Hinh). Tất cả các nhân vật và hầu hết sự kiện đều thuộc về lịch sử. Một số chi tiết trong truyện là do tác giả sáng tạo, chưa được các nhà sử gia kiểm định. Vậy nên, đừng đánh đồng sự thật lịch sử và oneshot này. Cho dù nó hay hoặc không hay đi chăng nữa, xin đừng tự ý mang đứa con của tôi đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của tôi.

Danh sách chương: