[Oneshot] Nghiệt duyên

Đăng bởi: -_-Luxuria_-_

Cập nhật: 30-05-2018

Tag:#event#oneshot#trang


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nàng chỉ là một gốc mai nhỏ, hấp thụ sinh khí đất trời mà hóa yêu Chàng là Thái tử một nước, lại cần trái tim của nàng Ấy vậy cả hai lại yêu nhau, một sợi tơ oan nghiệt được kết thành, giữa đường lại đành đứt đoạn...

Danh sách chương: